• slide-HK038-175
  Lot 175 - Estimate : HKD 30,000 - 35,000
 • slide-HK038-178
  Lot 178 - Estimate : HKD 200,000 - 250,000
 • slide-HK038-201
  Lot 201 - Estimate : HKD 60,000 - 70,000
 • slide-HK038-202
  Lot 202 - Estimate : HKD 60,000 - 70,000
 • slide-HK038-253
  Lot 253 - Estimate : HKD 200,000 - 250,000
 • slide-HK038-348
  Lot 348 - Estimate : HK$ 400,000 - 500,000
 • slide-HK038-347
 • slide-HK038-351
  Lot 351 - Estimate : HK$ 200,000 - 250,000
 • slide-HK038-461A
  Lot 461A - Estimate : HKD 300,000 - 400,000
 • slide-HK038-505
  Lot 505 - Estimate : HK$ 1,000,000 - 1,200,000
 • slide-HK038-505A
  Lot 505A - Estimate : HKD 800,000 - 1,000,000
 • slide-HK038-505B
  Lot 505B - Estimate : HK$ 500,000 - 600,000
 • slide-HK038-598
  Lot 598 - Estimate : HKD 800,000 - 1,000,000
 • slide-HK038-695D
  Lot 695D - Estimate : HKD 300,000 - 400,000
 • slide-HK038-1404
  Lot 1404- Estimate : HKD 350,000 - 450,000
 • slide-HK038-1412
  Lot 1412 - Estimate : HKD 35,000 - 40,000
 • slide-HK038-2002
  Lot 2002 - Estimate : HKD 20,000 - 25,000
 • slide-HK038-2141
  Lot 2141 - Estimate : HKD 15,000 - 16,000
 • slide-HK038-2150
 • slide-HK038-2199
  Lot 2199 - Estimate : HK$ 14,000 - 16,000
 • slide-HK038-2232
  Lot 2232 - Estimate : HKD 9,000 - 10,000
 • slide-HK038-2249
  Lot 2249 - Estimate : HKD 7,500 - 8,000
 • slide-HK038-2257
  Lot 2257 - Estimate : HKD 14,000 - 16,000
 • slide-HK038-2262
  Lot 2262 - Estimate : HKD 9,000 - 10,000
 • slide-HK038-2344
  Lot 2344 - Estimate : HKD 1,000,000 - 1,100,000
 • slide-HK038-3001
  Lot 3000 - Estimate : HKD 850,000 - 1,000,000
 • slide-HK038-3000
  Lot 3001 - Estimate : HKD 850,000 - 1,000,000
 • slide-HK038-3006
  Lot 3006 - Estimate : HKD 21,000 - 23,000
 • slide-HK038-3182
  Lot 3182 - Estimate : HKD 8,000 - 9,000
 • slide-HK038-3186
  Lot 3186 - Estimate : HKD 4,500 - 5,000
 • slide-HK038-3204
  Lot 3204 - Estimate : HK$ 13,000 - 15,000
 • slide-HK038-3214
  Lot 3214 - Estimate : HKD 5,000 - 6,000
 • slide-HK038-3243
  Lot 3243 - Estimate : HKD 3,000 - 3,500
歡迎來到 蘇黎世亞洲  "亞洲首屈一指的郵票拍賣行 "

今期拍賣已完滿結束, 請 點擊此處 下載 2019年3月份 (HK-037) 拍賣結果。
 
我們將於2019年9月28至29日舉行秋季拍賣會。現誠徵拍品,如閣下有一些 郵品、紙鈔 或 錢幣 等需要委托拍賣,歡迎將藏品拍照後上傳發送至本公司電郵  info@zurichasia.com ,免費提供初步估值,或致電 : (+852) 2521-2883 與我們聯繫,預約時間到本公司辦事處親臨委托。
 

 
閣下現可查看HK-038期的目錄如下:

    (拍目一)  中國,香港,馬來西亞等其他國家郵票
    (拍目二)  解放區及中華人民共和國
    (拍目三)  中國, 香港鈔票,硬幣及債券


蘇黎世亞洲在亞洲郵票拍賣市場上已擁有十年以上之領導地位。

我們的宗旨是為集郵者提供珍貴及有價值之郵票、實寄封、郵政用品等郵品。

我們的拍賣行擁有亞洲區最廣泛之客戶網絡,並為寄售者提供最廣濶之客戶來源。
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今期拍賣

Auction(1)
 
2019年9月28至29日

Zurich Asia article for Arts of Asia

download-catalog

訂閱電子報

newsletter

2019年3月份拍賣結果