• slide_HK043_106
  拍品編號 106 - 估值 : 港幣 30,000 - 35,000
 • slide_HK043_111
  拍品編號 111 - 估值 : 港幣 14,000 - 18,000
 • slide_HK043_117
  拍品編號 117 - 估值 : 港幣 20,000 - 25,000
 • slide_HK043_126
  拍品編號 126 - 估值 : 港幣 60,000 - 80,000
 • slide_HK043_184
  拍品編號 184 - 估值 : 港幣 40,000 - 50,000
 • slide_HK043_273
  拍品編號 273 - 估值 : 港幣 30,000 - 40,000
 • slide_HK043_612
  拍品編號 612 - 估值 : 港幣 40,000 - 50,000
 • slide_HK043_734
  拍品編號 734 - 估值 : 港幣 50,000 - 60,000
 • slide_HK043_2022
  拍品編號 2022 - 估值 : 港幣 160,000 - 170,000
 • slide_HK043_2099
  拍品編號 2099 - 估值 : 港幣 30,000 - 40,000
 • slide_HK043_2256
  拍品編號 2256 - 估值 : 港幣 10,000 - 12,000
 • slide_HK043_2273
  拍品編號 2273 - 估值 : 港幣 200,000 - 250,000
 • slide_HK043_2511
  拍品編號 2511 - 估值 : 港幣 80,000 - 100,000
 • slide_HK043_2517
  拍品編號 2517 - 估值 : 港幣 110,000 - 120,000
 • slide_HK043_2545
  拍品編號 2545 - 估值 : 港幣 80,000 - 90,000
 • slide_HK043_2546
  拍品編號 2546 - 估值 : 港幣 80,000 - 90,000
 • slide_HK043_2585
  拍品編號 2585 - 估值 : 港幣 40,000 - 45,000
 • slide_HK043_2610
  拍品編號 2610 - 估值 : 港幣 50,000 - 60,000
 • slide_HK043_2813
  拍品編號 2813 - 估值 : 港幣 70,000 - 80,000
 • slide_HK043_2837
  拍品編號 2837 - 估值 : 港幣 10,000 - 15,000
 • slide_HK043_2841
  拍品編號 2841 - 估值 : 港幣 20,000 - 30,000
歡迎蒞臨 蘇黎世亞洲 -  "亞洲首屈一指的郵票拍賣行 "
 
下期拍賣將於2021年10月11至12日於StampAuctionNetwork舉行,郵票預展於同年9月29至10月8日於辦公室內舉行。如欲取得最新消息,敬請留意我們的FacebookInstagramTwitter
 
最新的拍賣目錄如下:
 
 
如閣下有 郵品、鈔票 或 錢幣 等拍品需委托代售,歡迎替藏品拍照後傳送至本公司電郵  info@zurichasia.com 作初步估值或致電 (+852) 2521-2883 與本公司聯繫,預約時間到本公司辦事處親臨委托。拍品估值服務費用全免。
 
蘇黎世亞洲的宗旨是為集郵者提供珍貴及有價值之郵票、實寄封、郵政用品等郵品。本公司於亞洲郵票拍賣市場上有逾十載之領導地位,其客戶網絡之廣,定能為寄賣者提供最合適的客戶來源。

下期拍賣

Auction(1)
 
2021年
10月11 - 12日

2021年5月拍賣結果

Zurich Asia article for Arts of Asia

download-catalog

訂閱電子報

newsletter