• slide_HK045_A
 • slide_HK045_B
 • slide_HK045_C
 • slide_HK045_D
 • slide_HK045_E
 • slide_HK045_F
 • slide_HK045_G
 • slide_HK045_H
 • slide_HK045_I
 • slide_HK045_J
 • slide_HK045_K
 • slide_HK045_L
 • slide_HK045_M
 • slide_HK045_N
 • slide_HK045_O
 • slide_HK045_P
 • slide_HK045_Q
 • slide_HK045_R
 • slide_HK045_S
 • slide_HK045_AA
 • slide_HK045_AB
 • slide_HK045_AC
 • slide_HK045_AD
 • slide_HK045_AE
 • slide_HK045_T
 • slide_HK045_U
 • slide_HK045_V
 • slide_HK045_W
 • slide_HK045_X
 • slide_HK045_Y
 • slide_HK045_Z
 • slide_HK045_AF
 • slide_HK045_AG
 • slide_HK045_AH
 • slide_HK045_AI
 • slide_HK045_AJ
 • slide_HK045_AK
 • slide_HK045_AL
 • slide_HK045_AM
 • slide_HK045_AN
 • slide_HK045_AO
 • slide_HK045_AP
 • slide_HK045_AQ
 • slide_HK045_AR
 • slide_HK045_AP224
 • slide_HK045_AP226
 • slide_HK045_AY1
 • slide_HK045_d3
 • slide_HK045_D1
 • slide_HK045_K552
 • slide_HK045_K550
 • slide_HK045_K551
 • slide_HK045_V31
 • slide_HK045_AY80
 • slide_HK045_AY81
歡迎蒞臨 蘇黎世亞洲 -  "亞洲首屈一指的郵票拍賣行 "
 
上期拍賣於2022年10月5至7日舉行,其拍品目錄及拍賣結果經已上傳,歡迎參閱。如欲取得最新消息,敬請留意我們的FacebookInstagramTwitter
 

如閣下有 郵品、鈔票 或 錢幣 等拍品需委托代售,歡迎替藏品拍照後傳送至本公司電郵  info@zurichasia.com 作初步估值或致電 (+852) 2521-2883 與本公司聯繫,預約時間到本公司辦事處親臨委托。拍品估值服務費用全免。

 
蘇黎世亞洲的宗旨是為集郵者提供珍貴及有價值之郵票、實寄封、郵政用品等郵品。本公司於亞洲郵票拍賣市場上有逾十載之領導地位,其客戶網絡之廣,定能為寄賣者提供最合適的客戶來源。

下期拍賣

Auction(1)
 
2023年春天

2022年10月份拍賣結果

Zurich Asia article for Arts of Asia

download-catalog

訂閱電子報

newsletter